Kontoristenes dag

Posted: 28. April 2011 by antigirl29 in Gråjobb, Magnhild hater, Magnhild realitetsorienterer

I et par dager nå har fagforeninga på jobben meddelt at vi skulle feire kontoristenes dag i dag. Må ærlig innrømme at jeg var ganske spent da jeg kom på jobb. Så for meg at jeg skulle bli møtt av ei blanding av et 1. maitog og et luciatog der alle var kledd i hvitt, bar faner, delte ut bakst og sang Internasjonalen.

Skuffelsen var til å ta og føle på i området rundt min skattepengefinansierte kontorpult da det viste seg at kontoristenes dag skulle bli nok en dag på kontor i den satans staten, der man må gå gjennom et helvetes skjemavelde bare for å ta seg en kopp pulverkaffe. Ikke så mye som en Bamsemums var å oppdrive i mils omkrets, og det er ganske godt gjort på en arbeidsplass med mer enn to kvinner i førtiårskrise med bakgrunn fra gladkristne studentforeninger.

Med andre ord, denne dagen var som alle andre dager på jobb i det offentlige: Fylt av krevende saksbehandlingsprosesser.

– For å ta en tosidig kopi i farger: Ta kontakt med nærmeste mellomleder uten personalansvar. Er dette deg selv, gå til katalog 732 paragraf 23a ledd 3. Finn fram skjema 71, fyll ut de tre nederste feltene, ta skjemaet med til førstesekretær med minimum 70 års erfaring. Vent 3 uker på en signatur fra denne og en internkonvolutt med sjusifret kode, gå til kopimaskinen, trykk koden to ganger, ta kopi. For ekstra kopi; gjenta prosedyren.

– For å spise lunsj utenfor ordinære kantineområder: Ta kontakt med din fastlege. Be denne innkalle deg, din nærmeste overordnede, verneombud og tillitsvalgt til et møte. Dersom din helsetilstand tilsier at din atferd kan avvike med arbeidsreglementets regel 222 ledd 17 om spising av lunsj utenfor ordinære kantineområder, må søknad sendes seniorrådgiver med minimum 400 års erfaring. Saksbehandlingstid: 120 dager i vinterhalvåret, 150 dager i sommerhalvåret grunnet sommertid og seniorferie.

– For bruk av privat vannkoker i arbeidstid: Les HMS-reglement datert 01.01.92 om bruk av teknologiske hjelpemidler i arbeidstiden, gå inn på paragraf 117 z, revidert 28.02.10, les denne. Gå til personalavdelingen, ta kontakt med ergoterapeut for gjennomgang av paragraf 117 z på plansjer og lysark. Etter gjennomført skriftlig prøve med en treffprosent på minimum 79,7 kan vannkokersertifikat deles ut. Må protokollføres og underskrives av fulltidsansatte med personalansvar fra minimum 6 etater. Tre måneders prøvetid, deretter opp til politisk behandling. Søknadsfrist om permanent løyve: Den 15. i hver måned, forutsatt at denne faller på en mandag. Søknad leveres i tre – 3 – eksemplarer på begge målformer, også samisk, om du bor i tiltakssonen.

– Søknad om ferie: Søk på skjema 12-37-1c revidert 12.03.02 nynorsk med grønn kulepenn og blokkbokstaver, minimum 2 år før feriens start. Saksbehandlingstid 432 dager, klagefrist ved avslag: 7 måneder før ønsket feriestart. Skjema leveres i skranke i 13. etasje venstre fløy ved personlig oppmøte. Gyldig legitimasjon må fremvises uoppfordret.

– Tilgang til fax: Gyldig kursbevis fra 30 timers kurs i telefaxetikk må fremvises. Kurset må være gjennomført før 2002. Ved fremvisning av kursbevis må attest fra nærmeste mellomleder legges ved, jf standard for attest i det offentlige paragraf 777g ledd 67 av 07.07.07. Bruk blokkbokstaver.

Jepp, DET kaller jeg kontoristens dag.

Comments
  1. Anette says:

    Kjenner at jeg virkelig gleder meg, til å ta fatt på min statlige jobb, når permisjonen min straks er ferdig. Flott oppsummert:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s