Når 16-åringene får bestemme

Posted: 4. November 2010 by antigirl29 in Styresmaktene padler

Det går mot stemmerett for 16-åringene, eller seistisene, som jeg sier i det jeg anerkjenner dem som en egen, utsatt gruppe i samfunnet. Tipper de millionene som nå satses, fører til at politikerne må tenke litt nytt. Her er mitt forslag til politiske saker som bør prioriteres fram mot kommunevalget 2011:

Skattefradrag på lipgloss

Det eksisterer i dag et stort økonomisk gap mellom gutter og jenter i 16-årsalderen, i det sistnevnte bruker en forholdsmessig stor andel av sin realinntekt på lipgloss. I kampen for likestilling mellom kjønnene, vil skattefradrag på ligloss være et viktig virkemiddel.

Garantert Oslo City-plass

Alle seistiser har rett til en plass på Oslo City. Satsingen på garantert Oslo City-plass for alle seistiser bør være en strategisk del av visjonen om Norge som kjøpesenternasjon. På samme måte er en satsing på kjøpesenterplasser for seistiser i lokalsamfunn rundt om i landet, positiv.

Sikre bærekraftige vampyrserier

Det er i Twillight det meste av verdiskapningen i et seistissamfunn skjer. Derfor må Norge som nasjon sikre at disse er bærekraftige for framtidens seistiser. Virkemidler som bør vurderes, er økonomisk erstatning for tapte vampyrserier.

Utvidet partyfikserpermisjon

Kampen for et godt miljø er avgjørende i unge menneskers hverdag, og gode parties er med på å bedre livskvaliteten til de som allerede har det godt. Når mer av partyfikserenes tid kan dedikeres til hjemmet, vil det kunne få ringvirkninger i form av bedre fester og et forbedret miljø. I hvert fall for noen.

Tilskudd til mannlige sjåfører

De fleste seistisjenter har et utvidet behov for mannlige, kjekke sjåfører. For å sikre at tilgangen på disse ikke minker, bør det avsettes midler til behovsbaserte tilskudd for utvalgte sjåfører. Et annet tiltak som bør ses i sammenheng med dette, er kompensasjon for seistisgutter som mister seistisjenter til eldre mannlige sjåfører.

Advertisements
Comments
  1. Kjell Kjekk says:

    Noen av disse forslagene er jo helt useriøse. Og skattefradrag på lipgloss vil enten kreve et enormt byråkrati eller føre til en god del mer skattesvindel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s